EnergieC Midden-Delfland

Hoeveel aandelen kan ik kopen?

Het is verstandig om nooit meer zonneaandelen te kopen dan dat je eigen energieverbruik op jaarbasis is.

Dus stel je energieverbruik is 3.450 kWh per jaar dan is het verstandig om niet meer dan 35 aandelen te kopen.

 

een rekenvoorbeeld:

1 aandeel  circa 90 KWh op jaarbasis € 125 incl btw
2 aandelen circa 180 KWh op jaarbasis € 250 incl btw
5 aandelen circa 450 KWh op jaarbasis € 625 incl btw
8 aandelen circa 720 KWh op jaarbasis € 1.000 incl btw
10 aandelen circa 900 KWh op jaarbasis € 1.250 incl btw
15 aandelen circa 1350 KWh op jaarbasis € 1.875 incl btw
20 aandelen circa 1800 KWh op jaarbasis € 2.500 incl btw
25 aandelen circa 2250 KWh op jaarbasis € 3.125 incl btw
30 aandelen circa 2700 KWh op jaarbasis € 3.750 incl btw
35 aandelen circa 3150 KWh op jaarbasis € 4.375 incl btw
40 aandelen circa 3500 KWh op jaarbasis € 5.000 incl btw

Waarom zou ik lid worden van de energiecoöperatie?

Er zijn meerdere redenen om lid te worden van onze organisatie. De voornaamste reden is om zelf duurzame energie op te wekken. Wij bieden eenieder in Midden-Delfland de mogelijkheid om evenveel energie op te wekken als hij/zij nu verbruikt.

 

Wanneer start een project?

We starten met een project als we voldoende paneeldelen hebben verkocht. Daarvoor hebben we al een aantal onderzoeken verricht en weten we of de locatie geschikt is voor zonnepanelen. Natuurlijk hebben we ook afspraken vastgelegd met de eigenaar van het dak. Als dit bekend is, dan kan iedereen inschrijven op het project. Als we voldoende inschrijvingen hebben, dan geven we een installateur opdracht om de installatie te realiseren. Vanaf het moment dat we energie opwekken met de installatie, is het project gestart en zien onze leden daar voordeel van.

 

Wie kunnen er meedoen?

Het mooie van onze gemeente is dat elk huishouden of bedrijf binnen Midden-Delfland kan aansluiten bij EnergieC Midden-Delfland en mag intekenen op energieaandelen. Alle postcodegebieden in de gemeente vallen binnen de systematiek van de Postcoderoosregeling. Dit zijn de postcodes die recht hebben op een teruggave op de energiebelasting:

postcoderoos 2636MD

 

Met welk geld investeert EnergieC Midden-Delfland?

De coöperatie financiert een project door de inleg van de leden. Een energieaandeel is gebaseerd op de gehele kostprijs van de installatie. Een project kan niet eerder van start gaan, voordat het gehele project door de leden is gefinancierd. De leden betalen vooraf aan de coöperatie, zodat de coöperatie ook de rekeningen kan betalen van de leveranciers.

 

Wat is mijn terugverdientijd?

Vanuit onze exploitatiemodellen blijkt dat een lid een project binnen de 9-10 jaar kan terugverdienen. Natuurlijk hangt dit van het een en ander af, zoals de prijs van stroom. Momenteel komt een groot deel van de inkomsten voor de leden uit de teruggave van de energiebelasting (11,93 cent per kWh in 2019). Wij verkopen de duurzaam opgewekte energie aan een energieleverancier. De opbrengst daarvan maken wij over aan de leden. Conclusie: gedurende de looptijd van 15 jaar heb je naast een investering in duurzame energie ook een financieel voordeel. In het figuur hieronder zijn de geldstromen uitgebeeld.

postcoderoosregeling

 

 

 

Hoe verrekenen wij de teruggave op de energiebelasting?

De teruggave van de energiebelasting loopt via je eigen energieleverancier. De energiecoöperatie levert elk jaar een overzicht van de opgewekte hoeveelheid elektriciteit aan bij je energieleverancier. De energieleveranciers verrekenen dit met jou. Je krijgt alleen de energiebelasting terug over de elektriciteit die je zelf hebt verbruikt. We geven dan ook het advies om niet meer zonneaandelen te nemen dan nodig is voor je eigen verbruik.

 

Moet ik nog meer betalen?

Als je energieaandelen bij de energiecoöperatie hebt, ben je ook lid. Jaarlijks betaal je een klein bedrag als contributie voor jouw lidmaatschap, (ongeveer €10,-). Daar staan de opbrengsten van de zonnepanelen en de teruggave van de energiebelasting tegenover.

 

Hoe zijn risico’s gedekt?

Wat zijn de risico’s? Te denken valt aan schade door weersinvloeden, vandalisme of andere risico’s. Wij nemen als energiecoöperatie voorzorgsmaatregelen, verrichten onderzoek en verzekeren de installaties. De prijs voor energie en de belastingen zijn variabel, als deze dalen dan kan de terugverdientijd oplopen. Bij faillissement zijn de leden van de coöperatie uitgesloten. Eerlijk is eerlijk; dan zijn we wel onze zonnepanelen kwijt. Maar niet gewanhoopt, in een coöperatie beslis je zelf mee. 

 

Hoe zit het met mijn privacy?

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens. Het is ons speerpunt om alleen over de hoofdnodige gegevens van u te beschikken. Als u uw lidmaatschap opzegt bij de energiecoöperatie, zullen we uw gegevens zo snel mogelijk verwijderen als wettelijk is toegestaan met bewaartermijnen. U kunt hierover meer lezen in onze privacyverklaring.

 

Maakt het uit welke energieleverancier ik heb?

Nee dat hoeft niet persé. EnergieC Midden-Delfland maakt een afspraak met een energieleverancier, dat zíj voor de verrekening zorgt van de teruggave energiebelasting in de Postcoderoosregeling. Er zijn al diverse energieleveranciers die hieraan meewerken, zie hiervoor de onderstaande link. https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee

Als uw energieleverancier niet bij dit lijstje staat raden we je wel aan om na te vragen bij je energieleverancier of zij energiecoöperatie ondersteunen.

Wat schiet EnergieC Midden-Delfland hiermee op?

We zijn vrijwilligers met een hart voor duurzaamheid. We werken aan het beschikbaar stellen van duurzame energie voor iedereen in Midden-Delfland. Succes daarin inspireert ons het werk voort te zetten. We willen meer daken van zonnepanelen voorzien en andere projecten starten om onze gezamenlijke omgeving duurzamer te maken. Op die positieve energie drijft onze organisatie en haar leden.

 

Wat is de rol van de Gemeente Midden-Delfland?

De Gemeente Midden-Delfland heeft de EnergieC Midden-Delfland financieel ondersteund bij de oprichting. Ze ziet het als een zaak van algemeen belang en onze energiecoöperatie helpt de gemeente bij het verwezenlijken van de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.